Projecte educatiu

Tallers de cinema

Per una educació en cultura visual

Els infants i adolescents estan més immersos en la societat de la informació que qualsevol altre grup d’edat. Les noves tecnologies són una eina molt útil en el seu desenvolupament personal.

En els tallers aproximem als estudiants les bases del llenguatge audiovisual a través de la pràctica, donant-los eines per descobrir com funcionen les imatges al mateix temps que les creen.

ELS NOSTRES OBJECTIUS

Desenvolupar el potencial perceptiu, imaginatiu, col·laboratiu i expressiu en el procés de creació audiovisual.

Aprendre els fonaments del llenguatge cinematogràfic de forma pràctica i lúdica.

Fomentar l’autonomia i la iniciativa personal dels infants i joves.

Trencar el llaç màgic entre imatge-realitat i desenvolupar l’esperit crític dels joves com a creadors i consumidors d’imatges.

Incentivar el treball en grup, el diàleg i el respecte per tots el companys i companyes de l’aula, valorant l’esforç continuat per assolir el resultat acordat.

Fomentar les sinèrgies amb l’escola i les famílies promovent que els aprenentatges sobre llenguatges audiovisuals siguin permeables en el temps lectiu i familiar.

Els nois i noies s’involucren en tot el procés creatiu, des del plantejament de la idea inicial fins al resultat final. D’aquesta manera aprenen la importància de la planificació, la valoració de les capacitats i el reconeixement a la perseverança.

Els tallers finalitzen amb la presentació pública del resultat per gaudir i valorar l’esforç realitzat!

CREATIVITAT

Fomentem la creativitat creant continguts audiovisuals que sorgeixen de les idees dels infants i joves, les seves experiències i vivències personals.

TREBALL EN EQUIP

Impulsem el treball en grup com a eina de desenvolupament i de millora personal, on cada integrant pot aportar el millor de sí.

EXPERIMENTACIÓ

Propiciem el descobriment del cinema en primera persona, fent ús de material professional, eines i recursos per portar a la pantalla les nostres idees.

Fes un Taller de Cinema amb nosaltres!

Escriu-nos per obtenir més informació i gaudir del cinema plegats.

TOP